วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

สัญญา

คำสัญญาจะเป็นคำจริงได้ ต้องพูดออกมาจากปากของคนจริงเท่านั้น หากคำสัญญาใดสัญญาแล้วลับหายคล้ายเพียงลมปากเป่า ขอให้มั่นใจเถิดว่าคำสัญญานั้นเป็นแค่คำลวง...แค่ความเคยชินของคนไม่จริงเท่านั้น คนจริงแม้เรื่องเล็กน้อยก็จดจำและทำตามที่พูดได้ คนไม่จริงแม้แต่จะเอ่ยปากรับคำ..ก็ทำไปตามสัญชาตญาน เพียงแค่คำพูดของตัวเองก็ไม่อาจจดจำ..ทะเลพระจันทร์~)

ไม่มีความคิดเห็น: