วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

เมื่อความไม่เข้าใจมาเยือน

เมื่อความไม่เข้าใจ...นำความเจ็บปวดมาให้ การเปิดใจรับฟังเหตุผลของกันและกัน..จะนำมาซึ่งความเข้าใจ หากยังรู้สึกดีดีต่อกันอยู่ จงให้โอกาสซึ่งกันและกัน โอกาสที่จะได้อธิบาย โอกาสแสดงความรู้สึกความคิดเห็น เปิดใจฟังกันและกันแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันนั้น สาเหตุมาจากอะไร จงฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่สักแต่ได้ยิน แล้วเราจะรู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องอย่างที่เราคิดเราเข้าใจ บางครั้งควรมองจากมุมมองของคนอื่นบ้าง แล้วสุดท้ายเราต่างจะเข้าใจและอภัยให้กันและกันได้..(ทะเลพระจันทร์).

ไม่มีความคิดเห็น: