วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

อย่าใส่ใจ

อย่าเสียเวลาอย่าใส่ใจคำพูดของใครที่ไม่ได้รู้จักเราจริง คำพูดที่ออกจากปากเค้ามีเพียงเราและคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเท่านั้นที่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร อย่าปล่อยให้คำพูดของใครมามีอิทธิพลกับความสุข ความสบายใจในชีวิต แค่คนที่เรารักและรักเราเข้าใจก็น่าจะเพียงพอแล้ว ใส่ใจไป เก็บเอามาเป็นอารมณ์ไปก็นำแต่ความหงุดหงิดใจไม่สบายใจมาให้เท่านั้น คนที่ไม่สำคัญสำหรับเราคำพูดของเค้าจะสำคัญต่อชีวิตเราได้อย่างไร..ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: