วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ความรัก

ความรักเป็นสิ่งสวยงาม ความรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล ไม่ต้องอาศัยเวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความรักเป็นความรู้สึก..เกิดจากใจ..และเมื่อเกิดแล้วจะไม่มีวันหมดไป หากเมื่อใดที่หมดรักนั่นอาจเป็นเพราะ..รักนั้นเกิดจากการไตร่ตรองของสมอง..ไม่ใช่ความรู้สึกจากหัวใจ รักแล้วไม่อาจเลิกรักได้ หากแต่ไม่เคยรักกันเลยต่างหากที่ทำให้หมดรัก ..ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: