วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ความพยายามที่ต่างกัน

พยายามลืมกับพยายามจำความหมายต่างกันนัก พยายามลืมเพราะใจจดจำแต่สิ่งนั้น..เหตุต้องพยายามลืมเป็นเพราะผูกพันมากรักมากและสิ่งนั้นคงอยู่ในความทรงจำ พยายามจำใช้กับสิ่งที่ไม่มีความประทับใจไม่รักและใจไม่เคยผูกพัน พยายามจำเพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น..สมองต้องพยายามจดจำให้ได้เพื่อเตือนหัวใจไม่ให้ลืม บางครั้งเราต้องเลือกจำในสิ่งที่ควรทำเลือกลืมสิ่งที่ตัวเองรัก สมองกับหัวใจจำต้องเดินกันไปคนละทาง..ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: