วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ดีหรือไม่..ไม่ได้อยู่ที่ใจเรา

ก่อนที่เราจะตัดสินว่าใครดีหรือไม่ดี ควรถามตนเองก่อนว่าเรารู้จักเค้าดีพอหรือยัง เราล่วงรู้ถึงเหตุผลความจำเป็นในการกระทำของเค้าดีหรือไม่ อย่าเอาความคิดของตนเองไปตัดสินการกระทำของคนอื่นเพียงเพราะเราไม่เคยกระทำอย่างนั้น เพียงเพราะได้ยินได้ฟังเค้าเล่ากันมาอย่างนั้น เราเองบางครั้งยังทำอะไรที่คนอื่นเค้าไม่ทำกัน เราเองบางครั้งยังชอบอะไรโดยไม่สนใจความคิดของคนอื่น แล้วเราจะคิดไปตัดสินความดีความไม่ดี ความถูกความผิดของเค้าได้ยังไง เรื่องของใครก็ของใครทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตเลือกความสุขในชีวิตของตนเองทั้งนั้น เราก็มีความสุขของเรา เค้าก็มีความสุขของเค้า..ก็เท่านั้น (ทะเลพระจันทร์..)

ไม่มีความคิดเห็น: