วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สิ่งที่เลือกไม่ได้

บางครั้งคนเราก็ไม่สามารถเลือกทุกอย่างที่ตัวเองต้องการได้. เมื่อเลือกไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเป็นสุขคือยอมรับตามความเป็นจริง การปฏิเสธ..การดิ้นรนไม่ยอมรับรังแต่จะทำให้ใจเป็นทุกข์ แต่การยอมรับหาใช่ยอมจำนนไม่..หากแต่ยอมรับและพยายามพัฒนาเพื่อนำพาตนเองไปสู่หนทางที่ฝันไว้ ขอเพียงอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบาก เพราะไม่มีสิ่งใดที่คนเราตั้งใจจะทำแล้วทำไม่ได้นอกจากคนคนนั้นไม่เคยตั้งใจที่จะทำมันจริงๆ...ทะเลพระจันทร์ 21/07/55

ไม่มีความคิดเห็น: