วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ความรู้สึก

บางอย่างอาจเปราะบางเกินไปกับความรู้สึกของคนอื่น แม้สิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยไม่ชอบใจ แต่เราก็ไม่มีสิทธิเอาความคิดไปตัดสินการกระทำของคนอื่น หากสิ่งนั้นเป็นสิทธิส่วนตัวที่เค้าพึงมีพึงได้ ไม่นำความเดือดร้อนมาให้ใคร อย่าตัดสินใจอย่าก้าวก่ายชีวิตของคนอื่น จงเคารพผู้อื่นเหมือนที่เราเคารพตัวเอง...ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: