วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

หน้าที่รับผิดชอบ

หน้าที่มักมาพร้อมกับคำว่ารับผิดชอบ ทุกคนล้วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด จงรับผิดชอบหน้าที่แต่ละบทบาทของตนเองให้เต็มที่และชัดเจน อย่าคิดเหมาเอาว่าความมีน้ำใจการที่ผู้อื่นเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาหน้าที่ของเราจะทำให้หน้าที่นั้นๆกลายเป็นความรับผิดชอบของผู้อื่นไป งานหนักทำไม่ไหวใครต่อใครย่อมพร้อมจะช่วยเหลือ แต่หากผลักภาระหน้าที่ของเราให้เค้าไปนอกจากจะไม่ได้ใจจากผู้ที่ช่วยแล้ว อาจกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความสามารถ ไม่รู้จักแก้ปัญหา หน้าที่ของตนเองยังรับผิดชอบยังทำให้ดีให้เต็มที่ไม่ได้ แล้วจะหวังอะไรกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่านี้..คนเราหากอยากเติบโต ต้องมีความพร้อมที่จะเติบโตด้วย..จะเติบโตแบบไม้ใหญ่ยืนต้นลงรากแข็งแรงหรืออยากเติบโตแบบไม้ดัดแคระแกร็นก็เลือกกันไป...(ข้อคิดยามเช้า) ทะเลพระจันทร์:)

ไม่มีความคิดเห็น: