วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ตัวตนของเราหรือเค้าไม่เหมือนกัน

เราไม่ควรตัดสินคนอื่นโดยยังไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนของเค้า การได้ยินได้ฟังเรื่องราวของเค้าต่อๆมาไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถสรุปด้วยตัวเองว่าเค้าดีหรือไม่ดีพอ ทุกคนล้วนมีเรื่องราวของตนเอง เรื่องราวที่แตกต่างจากคนอื่นๆ หากเราไม่ชอบให้ใครมาตัดสินการกระทำของเรา คนอื่นก็คงรู้สึกเช่นกัน อย่าตีค่าคนอื่นจากความคิดของเราคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง มีสิทธิในการดำเนินชีวิตของตนเอง เรื่องของใครก็ของใครอย่าก้าวก่ายชีวิตของคนอื่น แต่จงให้เกียรติและเคารพในการกระทำ ความคิดและการตัดสินใจของเค้า แล้วตัวเราจะได้รับแต่มิตรภาพดีๆกลับมา...ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: