วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาแก้ได้ด้วยใจ

เวลาที่พบเจอปัญหาไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก..ทำให้ทุกข์มากหรือทุกข์น้อย เราต่างมักจะลืมคิดไปว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับใครอีกหลายคนเช่นกัน เราไม่ใช่คนแรกที่พบเจอปัญหาเพราะฉะนั้นทางออกของปัญหาย่อมมีอยู่ เวลาที่ทุกข์หนทางแรกที่ดีที่สุดคือตั้งสติและพยายามอยู่กับตัวเอง. การได้อยู่เงียบๆได้ไตร่ตรองถึงต้นเหตุของปัญหา(ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากตัวเราเอง). อาจทำให้เรารู้ว่าวิธีแก้ปัญหาควรเริ่มจากตรงไหน หรือหากหาวิธีไม่ได้อย่างน้อยการที่เราได้สงบใจ หลีกหนีจากความวุ่นวายอาจทำให้สภาพจิตใจแข็งแรงขึ้น หากเราเข้มแข็งไม่ว่าพบเจอปัญหาอะไร เราจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดี..ทะเลพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น: