วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หนึ่งวันหนึ่งใจ

วันหนึ่งวัน...ให้บทเรียนมากมาย
วันหนึ่งวัน...ให้ความเข้าใจผู้คน
วันหนึ่งวัน...ให้ทั้งทุกข์-สุข-เบื่อหน่าย
วันหนึ่งวัน...กับการเฝ้่าดูอาการของใจ
หนึ่งวันหนึ่งใจ...กับความแปรเปลี่ยนไปของอารมณ์ (ทะเลพระจันทร์) 31/7/55

ไม่มีความคิดเห็น: