วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รอคอย คอยรอ

แม้เวลาเลยล่วงผ่าน... แต่ความรักความสำคัญไม่มีวันคลาย ระยะทางไกลแสนไกลเพียงใด...ไม่อาจห้ามใจไม่ให้คิดถึงเธอ ยังคงรอคอยอยู่ตรงนี้..ที่ที่ยังคงมีความรัก หากเลิกรอวันใดให้ประจักษ์...เมื่อนั้นความรักจบสิ้นลง(ร = รัก, อ = อนันตกาล) ทะเลพระจันทร์ 8/07/55*เสริฟความหวานยามเช้า*

ไม่มีความคิดเห็น: