วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีชีวิต

ชีวิตต้องพบต้องเจออะไรอีกมากมาย...จงพยายามเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งรู้จักแก้ปัญหาและยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ อย่าเป็นภาระให้ผู้อื่นทั้งทางร่างกายและความคิด เพราะไม่มีใครสามารถดูแลชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น เติบโตอย่าเพียงแต่ร่างกายแต่จงให้หัวใจและปัญญาได้เติบโตอย่างงดงาม จงมีคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้เรามีคุณค่า...ทะเลพระจันทร์ 8/07/55 (สำหรับน้องสาว...ทุกคน)

ไม่มีความคิดเห็น: